Gebze.Org Firma Şirket rehberi Logo

Haber Detay

 • CFO’lar, dijital teknoloji ve işgücüne odaklanıyor

 • EY'nin 2017 Küresel Özel Sermaye Şirketleri CFO Araştırması’na göre; CFO’ların yaklaşık %50’si siber güvenlik ve süreç otomasyonunu, operasyon modellerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor


  Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiği 2017 Küresel Özel Sermaye Şirketleri CFO Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinden 103 özel sermaye fonunun katılımıyla yapılan araştırma; geçen birkaç yılda yeni teknolojilerin uygulamaya geçirilmesi ve yetenek istihdamı üzerine odaklanan özel sermaye fonu CFO’larının (Finans Direktörü) artık operasyon modellerini güçlendirmeye yoğunlaştığını gösteriyor.


  Dijitalleşme ve yeteneğin korunması bir arada ilerliyor
  Özel sermaye şirketlerinin önümüzdeki iki yıllık dönem için en büyük faaliyet hedeflerini ortaya koyan araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcıların %45’i süreç otomasyonu, %53’ü personel gelişimi, %55’i ise yönetim raporlamalarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte özel sermaye şirketlerinin %51 yetenekli iş gücünü elinde tutmayı gelecekte rekabet edebilirliği sürdürmenin anahtarı olarak görüyor.
  Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan EY EMEIA Büyüyen Pazarlar Lideri ve EY Türkiye Özel Sermaye Fonları Sektör Lideri Demet Özdemir şunları söyledi:


  “Küresel çapta Özel sermaye şirketi CFO’ları ekip oluşturma, yeteneğin korunması ve hızlı gelişen teknolojiye adaptasyonun bir gereksinimden ziyade zorunluluk olduğunun bilincindeler. Öte yandan dijital dönüşümün etkisiyle ile birlikte faaliyet optimizasyonu önümüzdeki dönemde şirketlerin gündem maddelerinin üst sıralarında yer almaya devam edebilir. Özel sermaye faaliyetlerinin daha karmaşık hale gelmesi ile birlikte CFO’lar sektörün olgunlaşması yönünde adım atılması gerektiği endişesi taşıyor. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda edindikleri deneyimlerden yola çıkarak ana hedeflerini yeniden tanımlıyorlar.”


  CFO’lar teknoloji yatırımlarına öncelik veriyor
  Rekabet kabiliyetini korumanın stratejik bir operasyonel odak gerektirdiğini düşünen CFO’lar, düzenlemeler (%64), veri yönetimi (%50) ve yatırımcı bilgi taleplerinin (%49) operasyonel karmaşıklığı artırdığını ifade ediyor. Bunun bir sonucu olarak; CFO’lar özellikle siber güvenlik konuları ve yatırımcı taleplerinin karşılanması için teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanmaya yöneliyor. Araştırmaya katılan CFO’ların %90’ı operasyonel verimlilik için teknoloji yatırımlarına öncelik verdiklerini belirtiyor.


  Küresel çapta gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; CFO’ların %81’i veri teknolojisine yatırım yapmanın tablolama yazılımıyla hazırlanan çizelge kullanımını ortadan kaldırabileceğini düşünüyor. Ancak pek çoğu da kişiselleştirme için gerekli olan yatırım maliyetinin aşırı yüksek olduğunu söyleyerek yeni sistemlere yatırım yapmak yerine elektronik çizelge kullanmayı tercih ettiklerini ifade ediyor. CFO’ların %79’u daha düşük maliyetli ve karmaşık olduğu için henüz elektronik çizelge kullanımını bırakmadıklarını belirtirken, %58’i ise elektronik çizelgelerin daha fazla esneklik sağladığını dile getiriyor.
  Genel olarak; CFO’lar teknoloji yatırımının operasyonları güçlendirmenin en iyi yolu olarak görüyor; %42’si yönetim raporlamaları ve %41’i ise portföy analizi çözümlerine yönelik teknolojilere yatırım yapmaya odaklanıyor.


  Y kuşağının şirkete bağlılığı başarı etkenleri arasında
  Özel sermaye şirketi CFO’larının %92’si Y kuşağı çalışanların şirkette 5 yıldan kısa bir süre kalacağını öngörürken, %51’i başarıyı yakalamanın yeteneği muhafaza etmeye bağlı olduğunu ifade ediyor. Bunun bir sonucu olarak CFO’ların %99’u profesyonel anlamda daha fazla gelişim fırsatı sunmaya, %83’ü teknik vasıfların geliştirilmesine ve %61’i şeffaf iletişime odaklandıklarını belirtiyor.
  Siber güvenlik 1 numaralı düzenleyici gündem maddesi
  CFO’lar için siber güvenlik konusu (%72) ücret ve giderler dağılımının (%66) önüne geçerek özel sermaye şirketlerinin uyumluluk gündeminde birinci sırada yer alıyor. Mevcut ortamın hem yatırım yöneticilerine hem de portföy şirketlerine yönelik dijital riskler teşkil ettiğini düşünen CFO’ların %78’i en büyük risklerin bilgi gizliliği konusunda ortaya çıktığını belirtirken, %64’ü ise riskli nakit ödemelere dikkat çekiyor. • Kategorisi: Teknoloji Yayın Tarihi: 07.02.2017 Okunma: 877 Yorumlar: 0

Yorumlar


Haber Servisi

Rastgele Haberler